Author Details

Zamzuri, Ahmad, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

  • Vol 15, No 1 (2019): KANDAI - Articles
    STRATEGI PENARASIAN DAN PEMOSISIAN SUBJEK PEREMPUAN DALAM MEREKA BILANG, SAYA MONYET! KARYA DJENAR MAESA AYU: PERSPEKTIF POSFEMINISME (Narration Strategic and Woman's Positioning as Subject on Mereka Bilang, Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu: Postfeminism's Perspective)
    Abstract  PDF