Author Details

Kurniati, Neni, Universitas Gadjah Mada

  • Vol 14, No 2 (2018): KANDAI - Articles
    PRINSIP JALAN TENGAH ‘ZHONG YONG’ LU XUN: PENDEKATAN ANALISIS WACANA KRITIS (The Principle of Lu Xun’sMiddle Way ‘Zhong Yong’: An Approach of Critical Discourse Analysis)
    Abstract  PDF